Deze week is de eerste VMP order geplaatst vanuit de webhop van CJ Vianen. Beide webshops zijn gekoppeld waardoor aanbod 1-op-1 ingelezen en aangeboden wordt. Er staan inmiddels meerdere verzoeken op voor het koppelen van onze voorraad. Roma nova hoopt met deze moderne manier van aanbieden en bestellen mee te gaan met nieuwste ontwikkelingen op sierteeltgebied.